Stap 1: Wat u moet weten

Globaal gezien kan men stellen dat de autoverzekering een polis is voor iedereen die een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg brengt. Voor alle duidelijkheid: dus ook voor motoren en bromfietsen. De term ‘autoverzekering’ is de algemene verzamelnaam voor een aantal subverzekeringen die ervoor zorgen dat de schade aan uw

Lees verder
Stap 1: Wat u moet weten

Wie zich met een voertuig in het verkeer begeeft, is binnen de Europese Unie verplicht hiervoor een verzekering af te sluiten. Met deze verzekering willen de lidstaten de slachtoffers van een verkeersongeval (financieel) beschermen. Elk motorrijtuig dat zich op de openbare weg begeeft, moet verzekerd zijn door een BA-autoverzekering. De

Lees verder
Stap 1: Wat u moet weten

Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt vrij het tarief en de inhoud van haar polissen, hetgeen dan weer betrekking heeft op de verzekeringspremie die u zal betalen. De respectieve polissen bevatten echter wel een aantal gemeenschappelijke factoren. Grosso modo kunt u bij elke verzekeraar deze waarborgen afsluiten: Basismodule = burgerlijke aansprakelijkheid: De bepalingen

Lees verder
Stap 1: Wat u moet weten

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de schade die anderen hebben geleden. Voorwaarde is wel dat je niets veranderd hebt aan de essentiële eigenschappen van je voertuig. Dus niet de motor van je bromfiets opfokken en evenmin van voertuig veranderen zonder daarvan je verzekeraar op de hoogte te brengen. Doet u

Lees verder
Stap 1: Wat u moet weten

Bij het afsluiten van een omniumverzekering kunt u kiezen voor de volledige of voor de beperkte omnium. De waarborg volledige omnium kunt u beschouwen als een kleine omnium + verzekering eigen schade. Zowel de volledige als de beperkte omniumverzekering dekken de schade veroorzaakt door brand, glasbreuk, diefstal of een poging

Lees verder
Stap 1: Wat u moet weten

Met de omniumverzekering en de BA-verzekering hebt u zich al ingedekt tegen een aanzienlijk aantal onheilssituaties. Maar wat te doen als u op een afgelegen plaats zonder benzine valt? Of als de wagen het plots begeeft op een landelijke weg in Frankrijk? Wat als uw verzekeraar een rechtszaak tegen u

Lees verder
Stap 1: Wat u moet weten

Factoren die voor een verzekeringsmaatschappij reden kunnen zijn tot uitsluiting van  verzekering zijn onder meer: Rijden zonder geldig rijbewijs of zonder te voldoen aan de wettelijke voorschriften en verplichtingen Schade veroorzaakt door een voertuig waarvan de intrinsieke eigenschappen drastisch veranderd zijn; Schade door een opzettelijke fout van de verzekerde; Schade

Lees verder
Stap 1: Wat u moet weten

U bent de trotse eigenaar van een al dan niet nieuwe wagen. Maar wat moet u doen om te mogen deelnemen aan het verkeer? Welke verplichtingen hebt u bij het afsluiten van een autoverzekering? Als u een auto in het verkeer wilt brengen, is het hebben van een rijbewijs uiteraard

Lees verder
Stap 1: Wat u moet weten

Als u naar een verzekeraar stapt, met de bedoeling een autoverzekering af te sluiten, moet u deze documenten kunnen voorleggen: uw identiteitskaart en die van de eventuele andere bestuurders van uw wagen; uw rijbewijs (en dat van de andere bestuurders); het inschrijvingsbewijs van het voertuig of uw aanvraag tot inschrijving

Lees verder
Stap 2: Betalen en besparen

Er zijn waarschijnlijk geen twee verzekeringsinstellingen die dezelfde regels en dezelfde premies hanteren. Het loont dus zeer zeker de moeite de respectieve premies met elkaar te vergelijken. Over het algemeen echter hangen de premies voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en omnium vooral af van enkele vaststaande criteria. Met name deze

Lees verder